Duyurular

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

4447 Geçici 15 Süresi Uzatımı

30 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30286 (3.Mükerrer)

Karar Sayısı : 2017/11174

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesinin uygulanma süresinin uzatılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü)’nın 21/12/2017 tarihli ve 46376 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

25/12/2017 TARİHLİ VE 2017/11174 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Süre uzatımı

MADDE 1- (1) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesinin uygulanma süresi 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

AÇIKLAMA:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15 inci maddesinde düzenlenen usul ve esasları 2016/1 sayılı SGK genelgesinde belirtilen Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2017 (31/12/2018 oldu) tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar için Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden işveren sigorta primlerinin tamamının İşsizlik Sigorta Fonundan karşılandığı teşvik.Bu web sitesine göz atarak, çerez politikasını kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Politikası.
Kabul ediyorum