Muhasebe ve Mali Müşavirlik

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yetkimizle, müşterilerimize vergisel yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda destek olmaktayız. Bu kapsamda müşterilerimize aşağıdaki hizmetlerimizi sunmaktayız:

  • Resmi defterlerin tutulması
  • Muhasebe kayıtlarının tutularak,Vergi Beyannamelerinin hazırlanması (Kurumlar Vergisi, Geçici Vergi, Muhtasar Beyanname, KDV    Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi, Ba & Bs formlarının hazırlanması)
  • Aylık kar zarar çalışmalarının yapılarak müşterilerimize bildirilmesi
  • Beyannamelerin internet aracılığıyla vergi dairesine sunulup, tahakkuk ettirilmesi
  • Ödemelerin zamanında yapılması ile ilgili takipte müşterilerimize yardımcı olunması
  • Müşterilerimize, finansal planlamalarında yardımcı olmak amacıyla vergi ödeme takviminin hazırlanması
  • Bankalara verilecek mali verilerin hazırlanması
  • Formatları ve detayları yurtdışındaki merkez firma tarafından belirlenmiş finansal tabloların (örneğin gelir tablosu, bilanço ya da diğer destekleyici detayların) hazırlanması
  • KDV iadelere listelerinin hazırlanması