Bordrolama Hizmeti

 • İşe giriş ve çıkış işlemlerinin yapılması  
 • Personel bordrolarının hesaplamasının yapılması
 • Bordro hesaplama sonuçlarının müşterilerimizin istediği formatta raporlanması
 • Personele ait ücret bordrolarının ve ücret pusulalarının e-mail olarak iletilmesi 
 • İşten ayrılan personelin kıdem, ihbar hesaplamalarının yapılması
 • İşten ayrılacak personelin ilgili resmi dokümanlarının hazırlanması
 • Aylık SSK bildirgelerinin hazırlanması ve tahakkuklarının temin edilmesi
 • İş yeri SGK tescil işlemlerinin yapılması
 • Resmi kurumlara verilmesi gereken her türlü bildirge ve formun hazırlanması
 • Müşterilerimiz nezdinde yapılan bordro işlemlerinin kontrolü ve ilgili hususlarda danışmanlık hizmetlerinin temini.
 • İşçi ve işveren uyuşmazlıkları ve ihbarnamelerin hazırlanması.
 • Sigortalı emeklilik hesaplama
 • Evde çalışan için sigorta dosyası açılması ve bordro bildirge hizmeti
 • Apartman ve yönetim için sigorta dosyası açılması ve bordro bildirge hizmeti