Duyurular

Arabulucuya Gitmeden Açılan Dava Reddedilecek

YENİ DÖNEM DÜN BAŞLADI

Arabulucuya başvurmadan mahkemeye gidilmesi dün itibarıyla artık mümkün değil… Yeni dönemde arabulucuya gitmeden dava açan tarafın davası reddedilecek. Anlaşmazlık, üç haftada sonuçlandırılacak.

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi-işveren alacak ve tazminatlarıyla işe iade taleplerinde arabulucuya başvurma şartı dün itibarıyla uygulanmaya başladı. Alacak ve tazminatla işe iade talebinde işçi ve işveren önce arabulucuya gitmek zorunda. Arabulucuya başvurmadan mahkemeye gidilmesi dün itibarıyla artık mümkün değil. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda önce arabulucuya gidilecek, sonra dava açılacak. Peki, arabulucuya nasıl başvuruluyor, süreç nasıl işliyor?

BAŞVURU YAPILMASI ŞART

Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti ile işe iade taleplerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması şart. Dolayısıyla işten ayrılan ancak kıdem tazminatı hiç ödenmeyen veya eksik ödenen işçi mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurmak durumunda. Aynı şekilde işveren de önce arabulucuya gitmek zorunda. Aksi takdirde arabulucuya gitmeden dava açan tarafın davası dava şartı yokluğundan reddedilecek.

3 HAFTA İÇİNDE SONUÇLANIR

Tazminat veya alacak talebi bulunan ya da işe iade talebiyle dava açmaya hazırlanan işçi öncelikle arabulucuya başvuracak. Başvuru adliyelerde bulunan arabuluculuk bürolarına yapılacak. Arabulucu, adliyelerdeki arabuluculuk bürolarındaki görevli personel tarafından sicile kayıtlı arabulucular listesinden atanacak. Ancak işçi ve işveren listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşırsa bu arabulucu görevlendirilebilecek. Dolayısıyla işçinin veya işverenin arabulucuyu seçmesi söz konusu değil. Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandıracak. Bu süre zorunlu hâllerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilecek.

GÖRÜŞMEYE KİMLER KATILABİLİR?

Arabuluculuk görüşmelerine işçi ve işveren bizzat ya da varsa avukatları aracılığıyla katılabilecek. Tarafın vekili aracılığıyla görüşmelere katılmak istemesi durumunda vekaletnamede arabuluculukla ilgili özel bir yetki gerekiyor. Eğer arabuluculuk sürecinde anlaşma olursa, ücret eşit ödenecek.

İŞ KAZALARI KAPSAMDA DEĞİL

İş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminatla bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında arabulucuya gitme zorunluluğu yok. Dolayısıyla iş kazasına uğrayan ve işverene maddi tazminat davası açacak işçi, arabulucuya gitmeden dava açabilecek.

TOPLANTIYA KATILMAYAN MADDİ ZARARA UĞRAR

Arabuluculuk sürecinde işçi ve işveren anlaşamazlarsa arabulucu bu durumu tutanak altına alacak ve taraflar dava sürecine geçecekler. Ancak işçi veya işverenden birisi arabuluculuk toplantısına katılmazsa toplantıya katılmayan taraf, dava sonucunda kısmen ya da tamamen haklı çıksa dahi yargılama giderlerinin tamamından sorumlu tutulacak. Ayrıca, bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmeyecek.

ŞERH VERİLMESİNİ TALEP EDEBİLİR

İlk toplantıya katılmayan taraf dava aşamasına geçildiğinde haklı bile çıksa maddi açıdan zarara uğrayacak. Taraflar anlaşma sağlarlarsa da bu anlaşmayı, asıl uyuşmazlık hakkındaki yetki ve görev kurallarına göre belirlenecek olan hukuk mahkemesine ibraz edip, bir şerh verilmesini talep edebilecek.Bu web sitesine göz atarak, çerez politikasını kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Politikası.
Kabul ediyorum