KVKK Mevzuatı Uyarınca Bize Ulaşın İlgili Kişi Aydınlatma Metni

KVK Mevzuatı Uyarınca Bize Ulaşın İlgili Kişi Aydınlatma Metni İlgili Kişi sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10’uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri işleme süreçleriyle ilgili olarak bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu Hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre Uğur Mali Danışmanlık. (bundan böyle “ugurmali.com” ya da ‘’ŞİRKET’’ olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENME AMAÇLARI HUKUKİ SEBEBİ Kimlik Verisi (Ad/Soyad) İletişim Verisi (Telefon Numarası, E-Posta Adresi) Talep ve Şikayet Verisi (Mesaj) Görüş, öneri, talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi, bu kapsamda tarafınızla sözlü ya da yazılı iletişime geçilmesi, Şirketimizin ve hizmetlerimizin tanıtılması, sunulan hizmetlerle ilgili olarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve tarafınıza bilgilendirme yapılabilmesi ve bu kapsamda kalite yönetim sistemimizin geliştirilmesi. 6698 Sayılı KVK Kanunu; 5/2-f)“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI Kişisel verileriniz, herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır. KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ Kişisel verileriniz, https://www.ugurmali.com internet adresinde yer alan ‘‘Bize Ulaşın’’ ‘‘randevu talep et’’‘‘i.k formu’’ formunun doldurulması gibi otomatik olan yöntemlerle toplanacaktır. İLGİLİ KİŞİ OLARAK KVK KANUNU’NUN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ Bu faaliyetler kapsamında işlenen kişisel verilerinize erişme veya bunların düzeltilmesi veya silinmesini talep etme, işlenmesine itiraz etme başta olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, kanunun 11. Maddesi kapsamında belirtilen haklara sahipsiniz. Kişisel verilerinizin korunması, haklarınızın neler olduğu ve bunları nasıl kullanabileceğiniz hakkında ile ilgili daha fazla bilgi almak için Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili Politikamıza ve https://www.ugurmali.com/kvk/ internet adresimizde bulunan bilgi notumuza göz atabilir ve info@ugurmali.com adresinden bizimle iletişim kurabilirsiniz.

KVK MEVZUATI

Kişisel verileriniz, herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa aktarılmamaktadır.