Duyurular

Kira Artışlarında TÜFE Kullanılacaktır

Kira Artışlarında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kullanılacaktır. İşyeri Kira Artışları da Yeni Düzenleme Kapsamındadır.

Bilindiği üzere, 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 2. maddesine göre, kiracının Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 323, 325, 331, 340, 342, 343, 344, 346 ve 354 üncü maddeleri 1/7/2012 tarihinden itibaren 8 yıl süreyle uygulanmayacağı belirtilmektedir. 

Ancak 7161 sayılı Kanunun 59. maddesi ile, işyeri kiralarına ilişkin 6217 sayılı Kanunun geçici 2. maddesindeki düzenlemeye eklenen fıkra gereğince işyeri kira artışları için de tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) oniki aylık ortalamalara göre bulunan değişim oranı kullanılacaktır. 

Buna göre gerek konut gerekse işyerinde 1.1.2019 tarihinden sonraki kira artışlarında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) oniki aylık ortalamalara göre değişim oranı uygulanacaktır. 

Bilgilerinize sunulur.Bu web sitesine göz atarak, çerez politikasını kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Politikası.
Kabul ediyorum