İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Evraklar

– İşe başvuru formu veya dilekçesi

– İşçi kimlik bilgileri, nüfus cüzdanı sureti veya fotokopisi

– İkametgâh İlmühaberi,

– Adli sicil kaydı,

– Mezun olduğu okul diploma fotokopisi

– Uzmanlık gerektiren işlere ait sertifika fotokopisi (Ustalık Belgesi, vb.)

– İhtisas gerektiren işler için Bonservis

– Referans mektupları ve öz geçmiş bilgileri – CV’ si

– İş sözleşmesi, (Belirli, Belirsiz, Kısmı Süreli vb.)

– SGK Giriş ve Çıkış Bildirgesi

– Sağlık raporu,

– Rahatsızlıklardan dolayı yıl içinde alınan raporlar,

– Ücretli/ücretsiz izinlere ait dilekçeler ve/veya izin kartları, izin defteri ilgili sayfa fotokopisi

– Bazı işkolları için, periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor,

– Engelli işçi ise Engelli Raporu aslı veya fotokopisi,

– Engelli Gelir Vergisi indiriminden yararlanabilmesi için ilgili Vergi Dairesinden indirim uygulanacağına dair yazı

– Engelli işçi için İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

– Eski hükümlü ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

– Terör mağduru ise İŞKUR müracaat kayıt evrakı,

– Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti,

– Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı. Ücret kesme cezasının yatırıldığı banka dekontu,

– İşverenlikçe çeşitli sebeplerle verilen uyarı yazıları,

– Fazla çalışma ve genel tatiller için işçinin onayının alındığı yazı,

– Fazla çalışmaları Gösteren Liste (Hangi ayda kaç saat fazla mesai yapıldığı)

– Kısa çalışma onay yazısı,

– Çalışma Belgesinin bir sureti (İşten Ayrılan İşçiler İçin)

– İbraname (İşten Ayrılan İşçiler İçin)

– İşçi işten kendi isteği ile ayrıldı ise istifa dilekçesi

– Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalıştırılan personeller için: İşçilerin adı, soyadı ve T.C. kimlik numaraları, doğum yeri ve tarihlerini belirten liste

– Telafi çalışması yapılıyorsa buna ilişkin liste

– İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Belgesi (Mesleki Yeterlilik Belgesi)

– İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı.

– İş sağlığı ve güvenliği araç ve gereçlerin verildiğini gösteren, araç ve gereçlerin listesi

– Hizmet Belgesi (Borçlar Kanunu Gereğince)

– AGİ Aile Durum Bildirimi

– İşçiye zimmetlenen demirbaşlar varsa, demirbaşlara ait tutanak.

– Elle Taşıma Yönetmeliği Gereğince İşçiye Eğitim Verildiğine Dair Belge

– İşçi Alacak Belgesi (Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği)

– Zorunlu BES Kesinti Belgesi

– Zorunlu BES Ara Verme Dilekçesi

– Zorunlu BES Ayrılma (Cayma) Dilekçesi

– Varsa İkale Sözleşmesi

– Genç ve Çocuk İşçi Çalıştırılıyorsa Veli Muvafakatnamesi

– Geçici iş ilişkisi ile devredilecek işçiden devir sırasında alınmış olan yazılı rıza

– İşyerinde Gece Çalışması Varsa Gece Çalışma Çizelgesi

– 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince işçiden özel bilgileri için izin yazısı

– İşin gereklerine göre bulunması gereken diğer evraklar,

bulunmalıdır.

Diğer Bilgiler

Diğer Bilgiler

Bu web sitesine göz atarak, çerez politikasını kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Politikası.
Kabul ediyorum