Duyurular

Çalışan Sayısına Göre BES’e Otomatik Katılım Başladı

Düzenleme ile kamu ve özel sektörde çalışan 45 yaşını doldurmamış mevcut çalışanlar ile işe başlayan 45 yaşını doldurmamış çalışanlar, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren işverenleri aracılığıyla BES’e otomatik olarak, işverenin çalışan sayısına göre kademeli bir şekilde otomatik olarak dâhil edilecektir.

BES’e otomatik katılım konusunda 2.1.2017 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2017/9721 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan, “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile yapılan düzenlemeyle, çalışanların 1.1.2017 tarihinden itibaren BES’e dahil edilmesinde kademeli bir geçiş süreci öngörülmüş ve kamu idaresi ve/veya özel sektör işverenlerinin, çalışan sayısına göre çalışanlarını BES’e geçirmeleri öngörülmüştür.

• Çalışan sayısı 1.000 ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 1.1.2017 tarihinden itibaren,

• Çalışan sayısı 250- 999 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki cetvellerde yer alan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 1.4.2017 tarihinden itibaren,

• Çalışan sayısı 100-249 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 1.7.2017 tarihinden itibaren,

• Çalışan sayısı 50-99 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar ile mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 1.1.2018 tarihinden itibaren,

• Çalışan sayısı 10-49 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 1.7.2018 tarihinden itibaren,

• Çalışan sayısı 5-9 arasında olan bir işverene bağlı olarak özel sektörde çalışanlar 1.1.2019 tarihinden itibaren,

işverenleri aracılığıyla BES’e otomatik olarak dahil edilecektir.Bu web sitesine göz atarak, çerez politikasını kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Politikası.
Kabul ediyorum