Duyurular

Elektronik Tebligat Dönemi 01.04.2016 Tarihinde Başlıyor

Elektronik Tebligat Dönemi 01.04.2016 Tarihinde Başlıyor 01.04.2016 tarihinden önce tüm mükelleflerinin, örneği Tebliğ ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimini bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Başvurunun değerlendirilmesi sonucu, gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilecektir. Böylece bu mükellefler elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır. (Başvurular tarafımızca yapılacaktır, eski vekaletname var ise yenisi talep edilecektir) Elektronik Tebligatın Gönderilmesi: VUK hükümlerine göre tebliği gereken evrak elektronik imza ile imzalanarak ilgili vergi dairesi adına Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından muhatabına gönderilecektir. Söz konusu Tebliğe göre elektronik tebligat sistemine internet vergi dairesi üzerinden erişilecektir. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresine sahip olan gerçek ve tüzel kişiler şifreleriyle elektronik tebligat adreslerine ulaşacaklardır. İnternet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan gerçek kişiler ise sisteme her girişte yapılan kimlik doğrulaması ile elektronik tebligat adreslerine erişeceklerdir. Maddede belirtildiği üzere, elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır. Bundan böyle tebligatlar elden olmayacaktır. Cezai Müeyyide: Tebliğe göre elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu Tebliğde yer alan yükümlülüklere uymayanlara VUK’ un Mükerrer 355’ inci maddesindeki müeyyide uygulanır.Bu web sitesine göz atarak, çerez politikasını kabul etmiş olursunuz. Gizlilik Politikası.
Kabul ediyorum